Dinara-Romanija

UVODNA REČ

Cenjeni prijatelji i poslovni partneri,

Za nas je ovo idealna prilika da vam prezentujemo šta smo sve naumili i ostvarili otkad su postavljeni temelji naše firme.

Kao preduzeće za proizvodnju motornih i industrijskih ulja i maziva, od 2002. godine radimo sa ciljem da domaćim i stranim potrošačima ponudimo kvalitetno ulje i opravdamo njihovo poverenje.
Trenutno brojimo oko 45 zaposlenih i ta brojka raste iz godine u godinu. Znamo da smo vašu naklonost pridobili zbog spremnosti da u svakom momentu damo traženi odgovor, isporučimo kvalitet uz cenu prilagođenu našem tržištu, a dostavu obavimo u najkraćem mogućem roku.

Sada bismo se osvrnuli na brojke zbog kojih smo ponosni:

 • Proizvodna površina za ulja i maziva sa pakovanjem – 600 m²
 • Proizvodna površina za tečnosti sa pakovanjem – 600 m²
 • Kapacitet rezervoara za skladištenje baznih ulja – 1.000 m³
 • Kapacitet rezervoara za skladištenje sirovina za antifriz – 500 m³
 • Kapacitet skladišta za gotove proizvode – 1.500 m²
 • Proizvodni kapacitet motornih ulja i maziva – 10.000 tona / god
 • Proizvodni kapacitet tečnosti za motore i industriju – antifrizi, tečnosti za prenos toplote, kočione tečnosti, odmašćivači, tečnosti za vetrobranska stakla, demineralizovana voda – 000 tona / god
 • Proizvodimo i PET i PVC plastičnu ambalažu – 2.000.000 kom / god
 • Naš proizvodni asortiman broji preko 100 vrsta proizvoda u različitim pakovanjima.

Uspešno sarađujemo sa svetski poznatim i cenjenim proizvođačima sirovina i aditiva kao što su: Rafinerije nafte MOL, ENI, MODRIČA, SLAVNEFT; Za aditive: LUBRIZOL, LUERS, INFINEUM, i ostali.

Svaki od proizoda podleže laboratorijskoj kontroli u okviru naše firme, a takođe i kontroli u akreditovanim laboratorijama. Usvojeni standardi u preduzeću su: ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. Posebnu pažnju posvećujemo našoj ulozi u očuvanju životne sredine i poštovanju zahteva propisanih od strane zakonodavaca i drugih organa.

Kroz ovu uvodnu reč smo želeli da vam približimo našu poslovnost i želju da sarađujemo i u budućnosti. Sve ostale stručne informacije možete pronaći na narednim stranicama.

 

Hvala za prvih 18 godina sa Vama!

 

U Deču, 20.02.2020. godine                                                        S poštovanjem,

Generalni direktor, Dragan Petković

 

OPENING WORD

Dear friends and business partners,

For us, this is an ideal opportunity to present what we have planned and what we accomplished since we made a basis of our company.

As a company for the production of motor and industrial oils and lubricants, we have been working since 2002. to supply local and foreign customers with quality oil and justify their trust.

We currently have about 45 employees and that number is growing year by year. We know that we have gained your affection with the willingness to give the required answer at any time, to deliver quality with a price tailored to our market and to deliver as soon as possible.

Now let’s look at the numbers we are proud of:

 • Production area for oils and lubricants with packaging – 600 m²
 • Production area for liquids with packaging – 600 m²
 • Capacity of base oil storage tanks – 1.000 m³
 • Capacity of the storage tanks for antifreeze raw materials – 500 m³
 • Storage capacity for final products – 1.500 m²
 • Production capacity of motor oils and lubricants – 10.000 tons / year
 • Fluid production capacity for engines and industry – antifreezes, heat transfer fluids, brake fluids, degreasers, windshield fluids, demineralized water – 5.000 tons / year
 • We also produce PET and PVC plastic packaging – 2.000.000 pieces / year
 • Our product range includes over 100 types of products in different packages.

We successfully cooperate with world’s well known and renowned producers of raw materials and additives such as: MOL, ENI, MODRICA, SLAVNEFT; For additives: LUBRIZOL, LUERS, INFINEUM, and others.

Each product is being tested in laboratory within our company and also tested in accredited laboratories. The standards that we follow are: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2007. We take serious our role in the environment protection and respect the requirements issued by legislators and other state institutions.

Through this introductory word we wanted to show you closer our business politic and our desire to cooperate with you in the future. All other technical information can be found on the following pages.

Thanks for the first 18 years with you!

 

In Dec, 20.02.2020.                                                                       Sincerely yours,

General Manager, Dragan Petkovic

ANTIFRIZ DINARKO 100

 ANTIFRIZ DINARKO 100 je tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od smrzavanja i korozije, na bazi monoetilenglikola (MEG-a) i inhibitora korozije. Radi se o koncentrovanom proizvodu koji se pre upotrebe mora razrediti demineralizovanom vodom.

Prednosti:

 • odlično štiti od korozije,  rđe i kavitacije;
 • dobro svojstvo prenošenja toplote, ne penuša;
 • inertan prema zaptivnim materijalima – ne oštećuje zaptivke i creva rashladnog sistema.

NIVO KVALITETA: SRPS H.Z2.010, tip 1; BS 6580; ASTM D 3306; AFNOR NF R 15-601; SAE J 1034

PRIMENA

ANTIFRIZ DINARKO 100  je namenjen za punjenje rashladnih sistema motora sa vodenim hlađenjem automobila, komercijalnih i  teretnih vozila, poljoprivrednih, građevinskih i drugih mašina. Štiti rashladne sisteme od smrzavanja i pregrejavanja, od korozije i stvaranja naslaga kamenca. Period zamene u sistemu  je 2 godine ili nakon predjenih 50 000 km.

Pre upotrebe se  razredjuje demineralizovanom vodom, prema željenoj temperaturi zaštite od smrzavanja.

 

FAVORIT-2 SAE 10W40

 

FAVORIT-2 SAE 10W40 je polusintetsko univerzalno multigradno motorno ulje vrhunskih performansi namenjeno za podmazivanje najsavremenijih benzinskih i dizel motora putničkih i lako dostavnih vozila, uključujući i turbošaržirane motore sa viševentilskim razvodom, kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, sa i bez katalizatora. Posebno je prilagođeno zahtevima motora sa direktnim ubrizgavanjem. Pogodno je za primenu u svim uslovima vožnje i u svim godišnjim dobima.

Prednosti:

 • odlikuje se visokim performansama;
 • obezbeđuje efikasnu zaštitu motora od habanja u hladnim uslovima eksploatacije;
 • obezbeđuje otpornost na koroziju u ekstremnim uslovima eksploatacije uz maksimalnu izlaznu snagu motora;
 • niska isparljivost.

NIVO KVALITETA: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4-12, ISO 6743-15; ISO L-E; MB 229.1/229.3, VW 501.01/502.00/505.00, Renault RN 0700 /0710, PSA B71 2300

PRIMENA
FAVORIT-2 SAE 10W40
je polusintetsko  multigradno motorno ulje vrhunskih performansi namenjeno za podmazivanje najsavremenijih benzinskih i dizel motora putničkih i lako dostavnih vozila, sa i bez katalizatora. Pogodno je za upotrebu u EURO 3 motorima.

Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 15 000 km. 

 

HIDROLEN OIL SHD

HIDROLEN OIL SHD su visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.

Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Prednosti:

 • odlična antihabajuća svojstva;
 • visoka oksidaciona stabilnost i efikasna antikorozivna zaštita;
 • izvanredna deemulziona svojstva i izuzetna karakteristika filtrabilnosti;
 • brzo izdvajanje vazduha i potpuno odsustvo penušanja;
 • neutralnost prema standardnim zaptivkama.

NIVO KVALITETA: SRPS ISO 6743/4 (L-HM), ISO 11158 (HM), DIN 51524/2(HLP)

AFNOR NF-E 48-603 (HM), DENISON HF-0/HF-2,VICKERS I-286-S, M-2950-S

PRIMENA

HIDROLEN OIL SHD namenjena su  za podmazivanje  svih vrsta savremenih  hidrauličnih icirkulacionih sistema koji rade u uslovima umerenih i konstantnih temperatura, kao što su hidraulične prese,  alatne, transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mašine, hidraulične pumpe i pokretni elementi mehaničkih sistema. Ulja  niže viskoznosti se primenjuju kod uređaja velike preciznosti i male snage, dok ulja srednje viskoznosti se primenjuju za prese, dizalice i alatne mašine. Veće viskozne gradacije se koriste za podmazivanje u uslovima viših temperatura i opterećenja. Kod uređaja sa zupčastim pumpama koriste se pri temperaturama od 40-80ºC.

 

Contact info
Braće Nešković 97, Deč, Vojvodina 22310, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.