JKP Tržnica Novi Sad

Javno komunalno preduzeće “Tržnica” Novi Sad je savremeno organizovano preduzeće, koje kroz upravljanje, komunalno opremanje, uređivanje i izgradnju pijaca obavlja svoju osnovnu delatnost obezbeđivanja uslova za redovno, kvalitetno i raznovrsno snabdevanje građana i građanki svežim namirnicama i robom široke potrošnje.

Brinući o deset pijaca smeštenih na užoj teritoriji grada Novog Sada, JKP “Tržnica”  Novi Sad je po standardima poslovanja jedna od najrazvijenijih pijačnih uprava u Srbiji.

Futoška pijaca

Brinući o deset pijaca smeštenih na užoj teritoriji grada Novog Sada, JKP “Tržnica”  je po standardima poslovanja jedna od najrazvijenijih pijačnih uprava u Srbiji.

U jasnoj viziji da svoj rad učini efikasnijim JKP “Tržnica” Novi Sad, kao jedan od najvećih poslodavaca na nivou Grada, uspešno ostvaruje dva važna cilja – zadovoljne kupce na pijacama i zadovoljne korisnike prodajnih mesta i zakupce poslovnih prostora.

Pored svoje osnove delatnosti, JKP “Tržnica” finansijski pomaže humanitarne i druge akcije koje su u interesu svih građana, sportske kolektive, kulturne i mnoge druge manifestacije.

Riblja pijaca

Ambiciozni razvojni program podrazumeva najsavremenije uređenje, opremanje i izgradnju pijaca na postojećim lokacijama. Integrisan je i unapređen video nadzor na svim pijacama, uvedena je i elektronska naplata pijačarina i sve je povezano u jedan sistem putem softvera za planiranje i analizu. Nekoliko godina unazad, JKP „Tržnica“ Novi Sad je sprovodila istraživanja koja se tiču zadovoljstva higijenom na pijacama, gde su sugrađani i sugrađanke koji su odgovarali na pitanja, dali visoke ocene za higijenu i organizaciju rada pijaca.

Akcije čišćenja pijaca

Ambiciozni razvojni program podrazumeva najsavremenije uređenje, opremanje i izgradnju pijaca na postojećim lokacijama. Integrisan je i unapređen video nadzor na svim pijacama, uvedena je i elektronska naplata pijačarina i sve je povezano u jedan sistem putem softvera za planiranje i analizu. Nekoliko godina unazad, JKP „Tržnica“ Novi Sad je sprovodila istraživanja koja se tiču zadovoljstva higijenom na pijacama, gde su sugrađani i sugrađanke koji su odgovarali na pitanja, dali visoke ocene za higijenu i organizaciju rada pijaca.

Mehanizacija

Za potrebe nesmetanog funkcionisanja Zimske službe, u skladu sa Odlukom o uređenju Grada Novog Sada, JKP „Tržnica“ Novi Sad raspolaže sopstvenom, tehnički ispravnom mehanizacijom. Tu spadaju, traktori, mašine za uklanjanje snega i leda. Takođe, osim alata koji služe istom cilju, JKP „Tržnica“ Novi Sad raspolaže i dovoljnom količinom soli, koja se na početku rada Zimske službe raspoređuje po pijacama.

Tokom snežnih padavina, pijace se čiste tako da se osigura nesmetan prilaza pijacama, kako našim zakupcima, tako i kupcima i svim posetiocima pijaca kojima upravlja JKP „Tržnica“ Novi Sad.

 

Promo materijal
Contact info
Žike Popovića 4, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija

Služba za komercijalne poslove
+381 21 480 8521

Služba za marketing
+381 21 480 8523

informisanje@nstrznica.co.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.