Klaster socijalnog preduzetništva

Osnovni podaci o podnosiocu/korisniku sredstava (kratak istorijat, sastav stručnog rukovodećeg kadra, značajni programi ili projekti, dosadašnja iskustva na realizaciji sličnih projekata).

Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine KASPEV je udruženje društveno odgovornih malih i srednjih preduzeća koja posluju po principima socijalnog preduzetništva, obrazovnih institucija i ostalih učesnika u oblasti socijalnog preduzetništva.

KASPEV je osnovan 2016 godine. Članice KASPEV-a zapošljavaju oko 250 osoba sa invaliditetom što predstavlja preko 50% od ukupnog broja zaposlenih u svim članicama KASPEV-a.  Pored toga, članice KASPEV-a su uspešne kompanije koje društveno odgovorno posluju i zapošljavaju osobe sa invaliditetom i koje teže da budu konkurentne i inovativne u svojim delatnostima.

KASPEV je osnovan radi bolje povezanosti privrede, institucija koje se bave edukacijom i istraživanjem i ostalih učesnika u oblasti socijalnog preduzetništva u cilju:

 • Povećanja broja zaposlenih osoba iz grupe ugrožene kategorije stanovništva;
 • Poboljšanja i podizanja svesti o značaju socijalnog preduzetništva,
 • Povećanje konkurentnosti i inovativnosti socijalnih preduzeća;

Specifični ciljevi Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine – KASPEV su:

 • Kreirnje i podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva na teritoriji grada Novog Sada, AP Vojvodine i šire, služeći se pri tom međunarodnim iskustvima i postojećim znanjima;
 • Ostvarivanje saradnje sa organizacijama i udruženjima koji se bave socijalnim preduzetništvom u zemlji, zemljama u regionu i evropskim i svetskim udruženjima i organizacijama;
 • Rad na unapređenju socijalnog preduzetništva, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 • Zastupanje i zaštita interesa svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva;
 • Razvoj svesti o društveno odgovornom poslovanju i promovisanje kodeksa poslovne etike.

Aktvnosti koje KASPEV teži da realizuje radi ostvarenja ciljeva su:

 • Poboljšanje pristupačnosti osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada kroz jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama koje svakodnevno komuniciraju sa osobama sa invaliditetom;
 • Obuke, treninzi i radionice namenjene osobama sa invaliditetom u cilju jačanja kapaciteta i poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada i šire;
 • Prioritetne oblasti edukacije i prekvalifikacije za tražena zanimanja na tržištu rada (IT sektor, računovodstvo i finansije, operater u call centru);
 • Definisanje i rad na prioritetnim privrednim sektorima na teritoriji Novog Sada i šire za osobe sa invaliditetom kroz saradnju, primenu iskustava dobre prakse, edukaciju i praktičan rad a u cilju poboljšanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada i Vojvodine;
 • Organizacija regionalnog interaktivnog biznis događaja sa temom socijalnog preduzetništva i zapošLjavanje ugroženih grupa u gradu Novom Sadu (radionice, B2B susreti, promocije, prezentacije) događaj bi se održavao svake godine;
 • Direktan doprinos povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u gradu Novom Sadu;
 • Promocija značaja edukovanja osoba sa invaliditetom i promocija socijalnog preduzetništva u Novom Sadu i šire, kroz radionice, sajmove, EU projekte, publikacije, medije;
 • Podrška socijalnim preduzećima u vidu jačanja konkurentnosti i inovativnosti ovih preduzeća kroz edukacije menadžmenta, EU projekte, primere dobre prakse, itd.

Realizovani projekti

Klaster je bio sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine za projekat Veb aplikacija za unapređenje konkurentnosti preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom Responsible i edukacija tj. treninga za trenere predstavnika Klastera i saradnika za podršku socijalnom preduzetništvu. Sredstva su odobrena po Ugovoru broj 144-401-5516/2017 – 02-6.

Klaster je koristio sredstva Pokrajnskog sekretarijata za privredu i turizam za izradu aplikacije Employ4All koja pruža podršku poslodavcima da zaposle osobu sa invaliditetom ali i promoviše i daje mogučnost da preduzeća koja zapošljavaju osobe sa inaliditetom budu konkurenta i uključena u saradnju sa privredom. Ugovor o dobijenim sredstvima je br. 144-401-1614/2018-02-01

Klaster je koristio sredstava po Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2019 godinu za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa iz oblasti privrede od javnog interesa za Grad Novi Sad koja realizuju udruženja za organizaciju manifestacije Dani socijalnog preduzetništva u Novim Sadu. Ugovor o realizaciji programa broj VII 3-141/2019

Klaster je koristio sredstava po II Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2019 godinu za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa iz oblasti privrede od javnog interesa za Grad Novi Sad koja realizuju udruženja za organizaciju manifestacije Sajam preduzeća koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Ugovor o realizaciji programa broj VII 3-540/2019

Klaster je implementirao projekat veb platforme Employ4All koja olakšava poslodavcima da zaposle osobu sa invaliditetom. Projekat je realizovan u skladu sa rokom, broj ugovora 144-401-994/2019-02-3 i aneksa ugovora Broj 144-401-994/2019-02-3-1 od 12.11.2019 godine.

Edukacije namenjene oragnizacijama o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Usluge edukacije u oblasti socijalnog preuzetnistva, podrška prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom tj. ugovaranje saradnje sa preduzećima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kako bi privredni subjekti regulisali zakonksu obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 

Promocija društvene igre proizvda Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine. Društvena Preduzemi nešto napravljena je kao alat za edukacije iz oblasti socijalnog preduzetništva I ima za cilj da prikaže socijalnu ekonimiju u odnosi na profitnu ekonomiju, državnu upravu I nevladine organizacije. Društvena igra preduzmi nešto je potpune reciklažna tj. napravljena je od matrijala koji se mogu reciklirati i daje doprinos razvoju ciklične ekonomije.

Contact info
Koci Ivana 2, Novi Sad, Vojvodina 21102, Srbija

Social Entrepreneurship Cluster in Vojvodina (CASPEV)

Skype: sinisate

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.