Tehnika-Komerc

Preduzeće “Tehnika Komerc” d.o.o. osnovano je 1989. godine u Sremskim Karlovcima, kao privatno preduzeće sa 100% domaćeg kapitala. Danas se sedište firme nalazi u Novom Sadu.
Osnovne delatnosti preduzeća su merenje i upravljanje u poljoprivrednoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji.
Za 32 godine bavljenja navedenim delatnostima uspeli smo da postanemo vodeći domaći proizvođač u oblasti metrologije u silosima. Danas, naši silotermometri, dostižu broj od preko 300 instalacija. Tokom vremena smo u naš proizvodni program uvrstili i merače nivoa robe u silosima, dozatore za aditive za brašno, merače temperature za sušare, prenosne merače temperature za robu koja se skladišti u rasutom stanju i merače temperature za podna skladišta sa bežičnim prenosom signala. Većina naših klijenata je u Vojvodini, ali potvrda našeg kvaliteta su i brojni klijenti iz Beograda, Kragujevca, Kruševca, Leskovca, Makedonije, Crne Gore, BiH…

Tokom svih ovih godina smo konstantno ulagali u znanje, nove tehnologije i opremu. Tako smo unapređivali postojeće proizvode i razvijali nove.

U želji da upotpunimo ponudu opreme i usluga za skladišta žitarica (silose, podna skladišta …) 2018. godine sklapamo ugovor sa kompanijom Ambros Schmelzer & Sohn o distribuciji njihovih proizvoda. Ova nemačka kompanija je jedan od vodećih proizvođača gravitacionih cevi za transport zrnaste robe, kao i prateće opreme vezane za njih. Sistemi za provetravanje zrna u podnim skladištima i silosima su još jedan važan segment rada ove kompanije koji smo uvrstili u našu ponudu.

Cilj naše kompanije je da se širimo i da u narednim godinama osim tržišta zapadnog Balkana pokrijemo tržište i centralne i istočne Evrope.

SILOTERMOMETAR STM3

Koristi najmodernije digitalne senzore, što omogućuje preciznije merenje temperature i jeftiniju izradu.

Glavni zadatak skladištenja robe u silosima je očuvanje kvaliteta te robe u dužem vremenskom periodu. Osnovna funkcija silotermometra je praćenje stanja robe putem merenja temperature. Upotrebom ovog sistema značajno se smanjuje broj eleviranja robe čime se poboljšava energetski bilans (ušteda električne energije) i kvalitet robe (smanjuje se lom zrna), a smanjuje se habanje opreme. Takođe se izbegava nepotrebna fumigacija i umanjuje opasnost od samozapaljenja robe i eksplozije.

Karakteristike silotermometra STM 3

 • Uverenje u Ex zaštiti tipa – II1D Exta IIIC T85oC/T100oC/T125oC Da;
 • Termovešalica od inox cevi i ima stepen zaštite IP66;
 • Moguć servis merne sonde i kada su ćelije pune, odnosno uvek kada se za to ukaže potreba, jer nije potrebno pražnjenje ćelije niti vađenje zaštitne sajle;
 • Sonda sa digitalnim senzorima za merenje temperature (1-12);
 • Multiplekser je konfigurisan za kontrolu od 1 -24 digitalne merne sonde;
 • Objedinjeno više komponeti (mux, cpu, napajanje) u jednoj multiplekser ploči. Ovakva izvedba smanjuje rizik od kvara i troškove servisa;
 • Modularna struktura elektronike – lak i brz servis;
 • Moderan softver za praćenje temperature i vođenje osnovne evidencije o robi;
 • Brza montaža silotermometra uz uslov da su obezbeđeni svi potrebni uslovi za rad na silosu;
 • Silotermometar STM-3 je u potpunosti proizveden u firmi „Tehnika Komerc“. Naša merila su rezultat našeg dugogodišnjeg iskustva i neprekidnog usavršavanja.

Merenje temperature u podnim skladištima

Naše znanje i iskustvo dugo više od 30 godina stečeno proizvodnjom i održavanjem silotermometara (STM3) i prenosnih merača temperature (TKP) smo utkali u novi proizvod – STM LoRa.

Zbog specifičnog načina punjenja i pražnjenja robe u podna skladišta nije moguće ugraditi stacionarni sistem za merenje temperature robe. STM LoRa omogućuje korisniku da sonde postavi u robu nakon punjenja podnog skladišta i da ih izvadi pre pražnjenja. U periodu  između punjenja i pražnjenja nema potrebe za daljom manipulacijom. Sonde bežičnim putem periodično šalju podatke jedinici za očitavanje.

Ovo rešenje omogućuje da se nakon punjenja podnog skladišta sonde postave (ubodu) u robu i nakon toga bežičnim putem šalju informacije o temperaturi jedinici za očitavanje koja može biti udaljena nekoliko stotina metara. Ovako u svakom treutku imate uvid u to šta se dešava sa robom, pa na vreme možete intervenisati i sprečiti gubitke.

Očitavanje izmerenih temperature se može vršiti lokalno ili preko interneta (na mobilnom telefonu ili računaru).

Karakteristike stm LoRa

 • bežičan prenos informacija putem LoRa tehnologije
 • touchscreen jedinica za prikaz temperatura
 • slanje dnevnog izveštaja putem e-maila
 • daljinsko očitavanja temperatura preko računara mobilnog telefona, tableta …
 • savitljiva sonda od inox cevi dužine do 6m
 • dugotrajna baterija

SERVIS

Tokom dosadašnjeg rada stekli smo reputaciju da servise vršimo brzo i pouzdano. Na zahteve korisnika se odazivamo u što kraćem roku. Za hitne slučajeve servis vršimo u roku od jednog radnog dana.

Pored servisa naših silotermometara (STM-1, STM-1.2 i STM3) uspešno vršimo i popravku merila drugih proizvođača uz direktnu komunikaciju sa njima ukoliko je neophodno. Do sada smo uspešno sarađivali sa proizvođačima iz Španije, Italije, Nemačke, Danske, Turske …

PROVERA ISPRAVNOSTI I TAČNOSTI (BAŽDARENJE)

Po zakonu o zaštiti od požara (Sl.Glasnik 111/90 I 20/2015) obavezna je redovna provera ispravnosti silotermometra. Proverom ispravnosti i tačnosti silotermometra naše proizvodnje , kao i silotermometara drugih proizvođača, bavimo se već dugi niz godina. Nakon detaljne kontrole izdajemo izveštaj o obavljenom pregledu i ispravnosti – tačnosti merila. Izveštaj o ispravnosti merila se takođe zahteva pri kontroli HACCP standarda, prijemu robnih rezervi, kontroli poljoprivredne inspekcije, prilikom osiguranja robe i objekata od strane osiguravajuće kuće…

CEVI ZA TRANSPORT ROBE

Standardni sistemi cevi sa ivičnim prirubnicama se koriste prvenstveno za transport zrnastih kultura i mnogih drugih formi materijala u rasutom stanju. Podužno zavarene cevi sa spojenim šavom što omogućava visok stepen preciznosti u obliku i zaštiti od korozije.

Cevi se proizvode u standardnim dimenzijama prečnika od 100 mm do 400 mm, debljine zida od 1mm do 3mm i dužine od 250mm do 2000mm. Helix cevi koje se spiralno vare imaju povećanu čvrstoću i u standardnim varijantama se izrađuju do dužina od 6m (a pozahtevu je moguće i više – 12m).

Osnovne prednosti naših cevi koje obezbeđuju duži vek i lakšu montažu su:

 • vrhunska zaobljenost
 • ivica sa Schmelzer prirubnicom (savijena pod uglom od 90 ošto umanjuje šansu za oštećenje)
 • kalibrisana unutrašnjost
 • lako spajanje

Pored standarnih cevi u ponudi imamo i ugaone segmente, račve, adaptere, klapne, zasune, ventile, rotacione razdelnike, ublaživače pada … Sve ove elemente izrađujemo i u verziji sa plastičnim umetkom (plastični sloj unutar cevi – APS) koji se izrađuje od polietilena ili poliuretana, čime se radni vek cevi produžava do deset puta. Sam umetak se lako može zameniti kada se istroši.

U ponudi imamo i cevi za ventilacione sisteme, kao i cevi za pneumatski transport robe.

VENTILACIONA TEHNOLOGIJA

Zrno je živ proizvod. Dva parametra – temperatura i vlaga su od suštinskog značaja da bi se postigao najduži mogući vek skladištenja. Naša univerzalna tehnologija ventilacije obezbeđuje savršene uslove za čuvanje robe u zrnu. Možemo da obezbedimo sve što neophodno za provetravanje zrna, od podne ventilacije preko naše patentirane teleskopske ventilacione cevi do polukružnih kanala. U ponudi imamo i vazdušna koplja i stubove koji se postavljaju vertikalno u robu. Na raspolaganju je i kompletan program različitih ventilatora u opsegu od 1.000 do 50.000 m3/h.

Sistemi za ventilaciju podrazumevaju ventilaciju podnih skladišta kao i ćelija silosa. Imamo rešenja i za podna skladišta koja su u fazi izgradnje, kao i za već postojeća. Ventilacijom uskladištene robe se snižava njena temperatura što omogućuje bezbedno skladištenje na duži vremenski period. Najefikasnije je da se postavi sistem pre punjenja podnog skladišta, a nakon punjenja se ventilira i ohladi roba.

U ponudi imamo i vazdušna koplja kojima se ventilacija vrši lokalno na delu robe gde je primećena povišena temperatura. Ovako se najefikasnije rešvaju problemi lokalnih žarišta, bez potrebe za prevrtanjem i premeštanjem robe.

STM LoRa

Uređaj se najčešće se koristi za merenje temperatura semenske robe (pšenica, kukuruz, soja, suncokret . . . ) u podnim skladištima.

Merni uređaj (STM-LoRa) se sastoji od sledećih delova:

 • Savitljiva sonda dužine do 6m,
 • Touchscreen jedinica za prikaz temperature.

Osnovne karakteristike:

 • bežičan prenos informacija putem LoRa tehnologije
 • touchscreen jedinica za prikaz temperatura
 • slanje dnevnog izveštaja putem e-maila
 • daljinsko očitavanja temperatura preko računara,mobilnog telefona, tableta . ..
 • savitljiva sonda od inox cevi dužine do 6m (može i više po specijalnom zahtevu)
 • dugotrajna baterija

STM LoRa omogućuje korisniku da sonde postavi u robu nakon punjenja podnog skladišta i da ih izvadi pre pražnjenja. U periodu  između punjenja i pražnjenja nema potrebe za daljom manipulacijom. Sonde bežičnim putem periodično šalju podatke jedinici za očitavanje, koja može biti udaljena nekoliko stotina metara. Ovako u svakom trenutku imate uvid u to šta se dešava sa robom, pa na vreme možete intervenisati i sprečiti gubitke.

Ventilaciono koplje

Uređaj za ventilaciju semenske robe (pšenica, kukuruz, suncokret, soja. .. ) u podnim skladištima. Primarna funkcija je hlađenje robe i smanjenje vlage.
Odlično rešenje u situacijama kada dolazi do zagrevanja zrna usled pojave žiška, vlage. ..  Nije podrebno pomeranje robe dovoljno je da se koplje pobode na mesto koje treba da se ohladi zatim se produvavanjem može spustiti temperatura i time zaustaviti neželjeni procesi u zrnu.
Dužina do 3m, efktivno područje delovanja 2m u prečniku. Postoji mogućnost uduvavanja i izduvavanja  vazduha.

Separator – prečistač zrna

Služi za čišćenje robe od lakih nečistoća (prašina, pleva, slama, urodica …). Ove nečistoće često dovode do kvara robe, što znači da se procesom njihovog odstranjivanja dobija roba koja se može bezbedno skladištiti na duži vremenski period.

Mašine za čišćenje koje se zasnivaju na vazdušnim klasifikatorima su dugo služile za sirovo čišćenje. Naš inovativni koncept – Separator vam nudi izuzetne prednosti.

Prednosti:

 • raspoloživi kapacitet čišćenja od 60 do 120 t/h
 • bez pokretnih delova
 • bez rizika od blokade
 • velika brzina separacije
 • lako sklapanje
 • odgovarajući ventilator visokih performansi
 • optimizovani separator
 • regulisanje korišćenjem ventila za regulaciju protoka
 • opciono mogućnost regulacije frekvencije
Contact info
Dalmatinska 37, Novi Sad, Vojvodina 21203, Srbija

Marko Ivetić

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.